Vi söker en förskollärare100%, vikariat för vårterminen, start januari 2018. Är du intresserad ring 070-6952360 för att få veta mer.


Mikael Westerlund, förskolechef