Under vårterminen -18 är det vi som ansvarar för 4 års gruppen. Barnen har själva valt att gruppen ska heta Kaninblomman. Vi ses 1 gång/veckan då vi leker, lär känna varandra, går runt på de olika avdelningarna och jobbar temainriktat. Vi ser fram mot att få träffas och ha roligt tillsammans.

Våra mål med 4-års verksamheten är:

Att barnen ska få umgås och ha roligt med jämnåriga.
Att barnen ska få lära känna varandra i gruppen.
Att skapa trygghet i gruppen.