Vi leker, lär känna varandra, går runt på de olika avdelningarna och jobbar med något tema.
Vi ser fram mot att få träffas och ha roligt tillsammans.

Våra mål med 4-års verksamheten är:

Att barnen ska få umgås och ha roligt med jämnåriga.
Att barnen ska få lära känna varandra i gruppen.
Att skapa trygghet i gruppen.