Berg-o-dalbana

Under hösten har Tigerblixtarna utforskat rörelse på många olika sätt. I skogen upptäckte barnen hur saker rörde sig på egen hand och hur vi människor kunde påverka rörelsen.
 
I början av höstterminen låg stort fokus på djur och dess rörelse, men under träffarnas gång har vi märkt hur barnens syn på rörelse har
utvecklats och fördjupats.
 
Vi upplever att barnen i större utsträckning idag kan sätta ord på
rörelse och de olika faktorerna som påverkar rörelsen.
 

Vi utforskar rörelse ifrån olika berg-o-dalbanor genom projektorn.
Efter projiceringen fick Tigerblixtarna en uppgift, att rita sin egen dröm berg-o-dalbana och namnge den.