Olika bilder från vad familjedaghemmen gjort. Utflykt till centrum där det fanns rutchkanor att åka i. Spelar spel och får tillfälle att träna turtagning, lära sig färger, matematik. Är utomhus i lekpark och utmanar motoriken i höga snöberg.