Olika bilder från vad familjedaghemmen gjort. 

Vi har varit på utflykt till 4H gården.


 

Vi stimulerar barnens språkutveckling bl.a. genom att bokstäver finns tillgängligt i mijön och barnen får möjlighet att möta olika text och bild i böcker.