Olika bilder från vad familjedaghemmen gjort. 

Vi plockar blåbär och letar efter myrstackar.