Viktoria Bäcklund och Iris Westman Viktoria Bäcklund och Iris Westman

Varje familjedaghem är unikt.

Vi profilerar oss genom att:

  • vi erbjuder en naturlig miljö för barnen
  • alla barn och föräldrar skall känna sig trygga
  • vi bedriver en vardagspedagogik
  • stimulera barns språkutveckling
  • vi skall motverka traditionella könsroller
  • stimulera barnen i skapande och grovmotoriska aktiviteter
  • vara ute i ur och skur
  • ha ett nära samarbete med föräldrarna

Utbildning-fortbildning

Alla nyanställda dagbarnvårdare har en utbildning mot barn eller en tidigare erfarenhet av att arbeta med barn. Alla dagbarnvårdare, nya som gamla  får kontinuerlig fortbildning varje år. 

Vikariesystem

Varje barn har vikarierande dagbarnvårdare inom gruppen.

Gruppverksamhet

Vi träffas och har olika planerade aktiviteter tillsammans minst en gång per vecka.

Besök

Vi besöker ofta bibliotek, lekparker, skog och mark i närområdet.

Utevistelse

Vi är ute dagligen.

Öppettider

Familjedaghemmen kan ha öppet mellan 06.30-18.30 om det behövs.

 

Just nu har vi öppet

6:30-17:30.

 

Om du som förälder har andra behov kontakta ditt familjedaghem eller förskolechef.

Länkar

Senaste nytt


Info från förskolechefen .

Läs mer här...
 

Information

Familjedaghemmens gemensamma mål
Läs mer här...
 

Gruppverksamhet 
Läs mer här...

 

Måltidspolicy

Rutin för att förebygga smitta
Läs mer här...