Torsdagar på Stjärnan betyder äventyrsdag, och några gånger har det lett till Uppdragspromenad för oss.

Vi delar upp oss i två grupper och med en bingobricka ger vi oss ut i närmiljön för att se vad vi kan hitta som finns på vår bricka. Stort och smått synliggörs och många diskussioner uppstår. Exempelvis har vi letat efter vägskyltar, polisbilar, takboxar och skorstenar.

Vi jämför. Är skyltarna likadana? Det blir diskussion om storlek, form, färg och symboler m.m.
Varför finns skorstenar? Vi ser långa, smala, korta. Vissa hus har två, andra ingen.
Vi ser klotter och pratar om vad vi får och inte får göra i naturen.
Vi hittar skräp som vi plockar med oss och sopsorterar på förskolan.

Under detta läsår arbetar vi på Stjärnan utifrån temat ”ge mig tid – jag kan”.  Detta för att vi vill stärka barnens tro till sin egen förmåga och även utveckla den genom att utmana dem att erövra nya kunskaper med stöd och uppmuntran av oss pedagoger.

Detta arbete väver vi in i hela vår verksamhet, alltifrån temastunder till påklädnings- och matsituationer. Bland annat så har Pippi kommit på besök och haft svårigheter med ytterkläderna, så barnen fick hjälpa till.

Vi vill genom arbetet och dokumentation visa barnen deras egen utveckling.