Under detta läsår arbetar vi på Stjärnan utifrån temat ”ge mig tid – jag kan”.  Detta för att vi vill stärka barnens tro till sin egen förmåga och även utveckla den genom att utmana dem att erövra nya kunskaper med stöd och uppmuntran av oss pedagoger.

Detta arbete väver vi in i hela vår verksamhet, alltifrån temastunder till påklädnings- och matsituationer. Bland annat så har Pippi kommit på besök och haft svårigheter med ytterkläderna, så barnen fick hjälpa till.

Vi vill genom arbetet och dokumentation visa barnen deras egen utveckling.