Vi utforskar vidare kring begreppet rörelse och vid ett tillfälle tog vi hjälp av projektorn. Genom att projicera upp olika typer av naturfenomen fick vi utforska och uppleva stort. Diskussioner om norrsken kom upp och vi fascinerades över hur norrskenet rör sig. Skuggor och ljus, litet och större, långt bort och nära. Mycket matematik vävdes in samtidigt som vi tog vara på vår syn och kroppar och fick upptäcka med hela kroppen. Hur rör sig norrsken? Kan vi röra oss som det?