Vi utforskar och upptäcker gården. Klicka här för att se mer...

Under detta läsår arbetar vi på Stjärnan utifrån temat ”ge mig tid – jag kan”.  Detta för att vi vill stärka barnens tro till sin egen förmåga och även utveckla den genom att utmana dem att erövra nya kunskaper med stöd och uppmuntran av oss pedagoger.

Klicka här för att se mer