Under detta läsår arbetar vi på Stjärnan utifrån temat ”ge mig tid – jag kan”.  Detta för att vi vill stärka barnens tro till sin egen förmåga och även utveckla den genom att utmana dem att erövra nya kunskaper med stöd och uppmuntran av oss pedagoger.

Klicka här för att se mer

 

Vi fortsätter att utforska rörelse. Med hjälp av projektorn projicerade stjärnan upp olika naturfenomen på väggen. För att se mer av vad barnen fascinerades av klicka här...