Tema Sinnen/känslor

De yngre barnen upptäcker filfärg och play-doh..

De äldre har provat en känslolåda.

Barnen får uppleva olika smaker.