Tema djur

Vi på Solen jobbar med djur som tema. Målet är att skapa intresse och kunskap om olika djur.

Tre-åringarna besöker biblioteket och lånar böcker om djur.

Kims lek med olika djur.

De yngre barnen tittarnärmare på katter.

Barnen skapar olika djur

Maskerad!