Experiment på Solen

De yngre barnen upptäcker vad som flyter och vad som sjunker.

De äldre barnen tillverkar en lavalampa med hjälp av:

* en petflaska
* olja
* vatten
* karamellfärg
* brustablett