Rörelse

Dansa till musik. Röra sig på olika sätt.Hoppa, rulla, stå på ett ben, krypa m.m. 

Rulla kula i färg. Kulmålning.

Måla med fransklippt toarulle. Vrida, svepa, snurra, dra.

Köra med bil i färg. Se spåren efter rörelse.

När den efterlängtade snön kom så fick temat flytta ut, rulla snöbollar, stora, små, bygga figurer.