Tema: Rörelse
 

Syfte: Vi vill genom rörelse skapa en demokratisk mötesplats, där barn och pedagoger ska ges möjlighet att upptäcka nya sidor hos sig själva genom olika uttrycksformer.

Tillvägagångssätt: Genom ett reflekterande arbetssätt för pedagoger en dialog med barnen, observerar/dokumenterar samtal mellan barnen om hur och vad som kan röra sig.

Nyfikenhetsfrågor: Vad kan röra sig? Hur?

Målet med tema rörelse är att öka kroppskännedom, tilltro till kroppen, vidga perspektivet på begreppet rörelse och upptäcka nya sätt att kommunicera.

Sjalar rör sig.
Maskar rör sig och kryper.
Fjädrar rör sig.
Färg rör sig med hjälp av kulor.
Färg rör sig med hjälp av luft.
Löven rör sig med hjälp av oss.
Vi kan röra oss med hjälp av backen.
Ljudet studsar i tunneln.
Ljudet studsar mot Ikea.