Vi går till skogen kontinuerligt. Denna gång fick barnen i uppdrag att hitta något som är långt/kort och tungt/lätt.

Barnen hittade pinnar som var korta.

Lätta saker som barnen hittade var: snö, kvist och pinne.

I läroplanen för förskolan står det att: Förskolan skall sträva efter att varje barn: utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda  mate matiska begrepp och samband mellan begrepp,(lpfö 98, rev -10, s.10)

Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö. (lpfö 98, rev 10, s.7)

Tunga saker barnen hittade var stenar och träd.

Långa saker som barnen hittade var pinnar och träd.