Temaarbetet fortsätter på Lilla björn utifrån barnens tankar och intressen. Vi provar på olika skapande tekniker och har också kommit in på att utforska mönster en del. Att jobba med händerna har fångat barns nyfikenhet så vi har bl.a. gjort kallt och varmt slajm och fingerfärg. 

Projicerar mönster med hjälp av OH-apparaten.
Ritar mönster med tuschpennor på ett stort papper.
Ätbar fingerfärg.
Vi testar "läggcollage".
Barnen målar med tops på aliminuimfolie.
Barnen reflekterar över vad de gjort vid föregående tillfälle.
Barnen reflekterar över vad de gjort vid föregående tillfälle.
Barnen blandar eget slajm.
Vi utforskar färgblandningar i plastfickor på ljusbordet.
FIngerfärg på ljubordet.
Ätbar fingerfärg.
Ätbar fingerfärg.