I höst har vi på Lilla björn startat ett tema som kallas Skapande verkstad. För att läsa mer, klicka här..

Vi fortsätter att utforska vatten på olika sätt. För att läsa mer klicka här...

Vi går till skogen kontiuerligt. Denna gång fick barnen i uppgift att hitta något långt/kort och tugnt/lätt. För att läsa mer klicka här...