Förskolan Karlavagnen har fem avdelningar med barn från 1-6 år. Antalet barn är anpassat efter varje avdelnings storlek, från 17 barn på den till ytan minsta avdelningen, Pluto, till 21 barn på de största, Solen och Månen. Vi har fyra heltider på varje avdelning.

Karlavagnen har idag 25 anställda med följande sammansättning:

2 kokerskor
2 lokalvårdare
11 förskollärare (9 kvinnor)
9 barnskötare (6 kvinnor)
1 förskolechef (man)